Richtlijn aanbouw

Als u een aanbouw wilt maken is het belangrijk dat u onderstaande richtlijnen volgt:

 • Veilig wonen is belangrijk. Voor uzelf, uw medebewoners en omwonenden. Om die veiligheid te garanderen, moeten de gebruikte materialen sterk en brandwerend zijn. Ook moeten er voldoende vluchtwegen en ventilatiemogelijkheden aanwezig zijn. Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur. Hiervan moet een keuringsrapport aanwezig zijn.
 • Op de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen, een vergunningscheck moet doen of dat u een melding van uw aanpassing moet doen bij de gemeente. Indien één van deze drie zaken aan de orde is, dient u bij uw aanvraag een uitdraai van het omgevingsloket in te leveren.
 • Vaak is er een maximaal bebouwingspercentage van de achtertuin vastgesteld en mag een aanbouw een maximaal oppervlak hebben volgens de regels van de gemeente. Informeer daarom bij uw gemeente naar deze specifieke eisen.
 • Zorg voor een nette afwerking van wanden, vloeren en het plafond. Ze moeten een eenheid vormen met de omgeving.
 • Zorg ervoor dat het mogelijk blijft dat wij onderhoud kunnen uitvoeren aan ons bezit.
 • Laat gas- en elektrische installatiewerkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hiervan moet een keuringsrapport aanwezig zijn.
 • Maak een schema van de eventuele aan- en afvoerleidingen voor water. Dan zijn ze later makkelijk terug te vinden. Laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hemelwaterafvoeren moeten worden omgelegd en opnieuw worden aangesloten op de riolering. Een nieuwe hemelwaterafvoer mag in de nieuwe situatie niet lozen op het dak van de nieuwe aanbouw.
 • Voor het ontstoppen van de riolering moet u goede ontstoppingsmogelijkheden aanleggen.
 • Het vergroten van de woning kan gevolgen hebben voor de CV-installatie. Controleer of deze voldoende capaciteit heeft om de extra radiatoren van warmte te voorzien. De bestaande ketel is misschien te klein. Laat de werkzaamheden uitvoeren door de Geas.
 • Laat u goed informeren over de beste methode voor het isoleren van de aanbouw en de ventilatie hiervan.
 • Er mogen geen vertrekken zonder vluchtweg en daglicht ontstaan.
 • Als een gevel van de aanbouw op de scheiding met de buren staat, moeten de buren akkoord gaan met de aanvraag.

Toestemming aanvragen