Richtlijn bouwen van garage/berging

Als u een berging gaat maken is het belangrijk dat u onderstaande richtlijnen volgt:

  • Op de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen, een vergunningscheck moet doen of dat u een melding van uw aanpassing moet doen bij de gemeente. Indien één van deze drie zaken aan de orde is, dient u bij uw aanvraag een uitdraai van het omgevingsloket in te leveren.
  • Vaak is er een maximaal bebouwingspercentage van de achtertuin vastgesteld en mag een berging een maximaal oppervlak hebben volgens de regels van de gemeente. Informeer daarom bij uw gemeente naar deze specifieke eisen.
  • Uitvoering wordt in principe alleen in hout of gebakken steen toegestaan (schoonmetselwerk).
  • Laat elektrische installatiewerkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hiervan moet een keuringsrapport aanwezig zijn.
  • Zorg voor een nette afwerking van wanden, vloeren en het plafond. Ze moeten een eenheid vormen met de omgeving.
  • Maak een schema van de eventuele aan- en afvoerleidingen voor water. Dan zijn ze later makkelijk terug te vinden. Laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hemelwaterafvoeren moeten worden omgelegd en opnieuw worden aangesloten op de riolering. Een nieuwe hemelwaterafvoer mag in de nieuwe situatie niet lozen op het dak van de nieuwe aanbouw.
  • Het dak mag niet lichtdoorlatend zijn en moet gedekt zijn met mastiek of kunststof dakbedekking.
  • Voor het ontstoppen van de riolering moet u goede ontstoppingsmogelijkheden aanleggen.
  • Als een gevel van de garage/berging op de scheiding met de buren staat, moeten de buren akkoord gaan met de aanvraag.

Toestemming aanvragen