Dakkapel

Als u een dakkapel wilt (laten) plaatsen, is het belangrijk dat u onderstaande richtlijnen volgt.

  • Op de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen, een vergunningscheck moet doen of dat u een melding van uw aanpassing moet doen bij de gemeente. Indien één van deze drie zaken aan de orde is, dient u bij uw aanvraag een uitdraai van het omgevingsloket in te leveren.
  • Maak een schema van de eventuele aan- en afvoerleidingen voor water. Dan zijn ze later makkelijk terug te vinden. Laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hemelwaterafvoeren moeten worden omgelegd en opnieuw worden aangesloten op de riolering.
  • Is er dakisolatie aanwezig, dan moet u ervoor zorgen dat na plaatsing van het dakkapel alles weer goed geïsoleerd is. Dit is belangrijk in verband met condensvorming.
  • Het dakkapel moet in één lijn geplaatst worden met eventuele overige dakramen in het dakvlak, zowel horizontaal als verticaal.
  • Soms is het noodzakelijk om naast het dakbeschot ook één of meer daksporen of -balken te verwijderen. De balk moet dan worden verlegd om het dakkapel te laten passen. Deze 'raveling constructie' vergt een behoorlijk bouwkundig inzicht. Laat het verplaatsen van één of meer dakbalken over aan de vakman.
  • Wij adviseren u een Veluw, Roto of Ubbink dakkapel te (laten) plaatsen. Deze zijn voorzien van dubbele beglazing.
  • Een goede hoogte voor het raam is als de onderzijde van het dakkapel ongeveer 1 meter boven de vloer zit.

Toestemming aanvragen