Dakraam

Als u een dakraam wilt (laten) plaatsen, is het belangrijk dat u onderstaande richtlijnen volgt. Ook kunt u, als u dit wenst, een offerte aanvragen bij Welbions.

  • Op de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen, een vergunningscheck moet doen of dat u een melding van uw aanpassing moet doen bij de gemeente. Indien één van deze drie zaken aan de orde is, dient u bij uw aanvraag een uitdraai van het omgevingsloket in te leveren.
  • Maak een schema van de eventuele aan- en afvoerleidingen voor water. Dan zijn ze later makkelijk terug te vinden. Laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hemelwaterafvoeren moeten worden omgelegd en opnieuw worden aangesloten op de riolering.
  • Is er dakisolatie aanwezig, dan moet u ervoor zorgen dat na plaatsing van het dakraam alles weer goed geïsoleerd is. Dit is belangrijk in verband met condensvorming.
  • Het dakraam moet in één lijn geplaatst worden met eventuele overige dakramen in het dakvlak, zowel horizontaal als verticaal.
  • Soms is het noodzakelijk om naast het dakbeschot ook één of meer daksporen of -balken te verwijderen. De balk moet dan worden verlegd om het dakraam te laten passen. Deze 'raveling constructie' vergt een behoorlijk bouwkundig inzicht. Laat het verplaatsen van één of meer dakbalken over aan de vakman.
  • Wij adviseren u een Veluw, Roto of Ubbink dakraam te (laten) plaatsen. Deze zijn voorzien van dubbele beglazing.
  • Een goede hoogte voor het raam is als de onderzijde van het dakraam ongeveer 1 meter boven de vloer zit.
  • U kunt ook kiezen voor het laten plaatsen van een dakraam via Welbions tegen een huurverhoging. Het onderhoud is dan voor rekening van Welbions.

Aanvraag woningverbetering