Richtlijn dierenverblijf/tuinhuisje

Als u een dierenverblijf of tuinhuisje wilt plaatsen, is het belangrijk dat u onderstaande richtlijnen volgt:

  • Op de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen, een vergunningscheck moet doen of dat u een melding van uw aanpassing moet doen bij de gemeente. Indien één van deze drie zaken aan de orde is, dient u bij uw aanvraag een uitdraai van het omgevingsloket in te leveren.
  • Zorg voor een nette afwerking, zodat het bouwwerk (ook wat betreft kleur) een eenheid vormt met de omgeving.
  • Het dierenverblijf of tuinhuisje mag geplaatst worden op de erfafscheiding tussen de onderlinge (achter)tuinen. Voorwaarde is wel dat de buren hier geen bezwaar tegen hebben. Bij voorkeur wordt dit schriftelijk en getekend vastgelegd. De kant die op de erfafscheiding staat, moet altijd dicht zijn uitgevoerd.
  • Krijgt u geen toestemming van de buren, dan moet u het dierenverblijf of tuinhuisje binnen de rooilijn plaatsen.
  • Het dierenverblijf of tuinhuisje moet los staan van de woning of bestaande tuinmuren.
  • Het plaatsen van een dierenverblijf of tuinhuisje is niet toegestaan in zijtuinen bij hoekwoningen of vóór de voorgevelrooilijn.