Richtlijn schotelantenne

Als u een schotelantenne wilt plaatsen is het belangrijk dat u onderstaande richtlijnen volgt:

 • Plaatsing bij eengezinswoningen en flatwoningen op de begane grond is alleen toegestaan aan de achterzijde van de woning.
 • Bij plaatsing van de schotelantenne in een achtertuin mag de bovenzijde niet boven de toegestane schuttinghoogte uitkomen (2 meter).
 • Bij een flat- of appartementengebouw dient de schotelantenne altijd binnen de rooilijn geplaatst te worden. Dat wil zeggen dat deze bij een plaatsing op een balkon altijd aan de binnenkant van het balkon moet blijven.
 • Er mag maximaal 1 schotelantenne per woning geplaatst worden.
 • De schotelantenne mag niet aan de gevel van de woning en/of het gebouw, of aan de reling van het balkon worden bevestigd.
 • De schotelantenne mag niet op het dak, aan de schoorsteen, de muur of het kozijn worden bevestigd.
 • Het is niet toegestaan om kabels van de schotelantenne door de kozijnen heen te laten lopen.
 • De diameter van een schotelantenne is maximaal 100 cm.
 • De hele constructie moet stormvast verankerd zijn.
 • De schotelantenne mag alleen op een klem of een schroefpaal worden bevestigd.
 • De constructie moet zo worden aangebracht, dat deze op eenvoudige wijze kan worden verwijderd.

Toestemming aanvragen