Serre/overkapping

  • Op de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen, een vergunningscheck moet doen of dat u een melding van uw aanpassing moet doen bij de gemeente. Indien één van deze drie zaken aan de orde is, dient u bij uw aanvraag een uitdraai van het omgevingsloket in te leveren.
  • Laat elektrische installatiewerkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hiervan moet een keuringsrapport aanwezig zijn.
  • Maak een schema van de eventuele aan- en afvoerleidingen voor water. Dan zijn ze later makkelijk terug te vinden. Laat de werkzaamheden uitvoeren door een erkend installateur. Hemelwaterafvoeren moeten worden omgelegd en opnieuw worden aangesloten op de riolering. Een nieuwe hemelwaterafvoer mag in de nieuwe situatie niet lozen op het dak van de nieuwe serre/overkapping.
  • Voor het ontstoppen van de riolering moet u goede ontstoppingsmogelijkheden aanleggen.
  • De balklaag moet van voldoende zwaarte zijn, net als de eventuele onderlagen. De overkapping moet een open constructie zijn, staand op poten. De overkapping mag niet aan de gevel van de woning/berging bevestigd worden.
  • Het dak mag niet lichtdoorlatend zijn en moet gedekt zijn met mastiek of kunststof dakbedekking.
  • De regenwaterafvoer moet aangesloten zijn op de bestaande riolering.
  • Zorg voor een nette afwerking van de serre/overkapping. Dit moet een eenheid vormen met de omgeving.
  • Als een gevel van de serre/overkapping op de scheiding met de buren staat, moeten de buren akkoord gaan met de aanvraag.

Toestemming aanvragen