Vragen over huurbetaling

Het kan gebeuren dat u door verlies van werk of een deel van uw werkzame uren geheel of gedeeltelijk zonder inkomen komt te zitten. U kunt dan mogelijk gebruik maken van een uitkeringsvoorziening. U kunt daarmee de terugval in inkomen (tijdelijk) overbruggen. Wij verwijzen u voor het aanvragen van een uitkering naar onderstaande pagina's.

Bent u ondernemer?

Wilt u als ondernemer een aanvraag voor een Bbz uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) doen dan verloopt uw aanvraag via de ROZ-groep. De ROZ-groep is een regionaal advies en ondersteuningsorgaan voor ondernemers. Door op onderstaande link te klikken komt u op een formulier. Na het invullen van dit formulier neemt een medewerker van de ROZ-groep contact met u op.
https://www.rozgroep.nl/contact/

Werkt u of heeft u in loondienst gewerkt?

Wanneer uw inkomen uit loondienst geheel of gedeeltelijk is weggevallen dan verloopt uw aanvraag voor een uitkering via de website werk.nl. Door op onderstaande link te klikken komt u direct op de pagina waar u een aanvraag voor een PW-uitkering (bijstandsuitkering), WW uitkering of een IOAW uitkering kunt doen. De ingangsdatum van een PW uitkering is de datum van aanvraag. De ingangsdatum van een WW uitkering is de eerste dag van uw (gedeeltelijke) werkloosheid. Een aanvraag en toekenning neemt een aantal weken in beslag wacht daarom niet met een aanvraag.
https://www.werk.nl/werkzoekenden/uitkering-aanvragen/