Vernieuwing de Nijverheid

Welbions gaat een stukje van de Nijverheid vernieuwen. Woningen aan de Mariastraat, Geerdinksweg, Krabbenbosweg en Wilderinksstraat maken plaats voor nieuwbouw. Daarnaast worden 16 witte woningen aan de Geerdinksweg gerenoveerd.


Mix van huur- en koopwoningen
In het plan zitten 48 nieuwe huurwoningen, 16 te renoveren huurwoningen (Geerdinksweg) en 37 koopwoningen. Er zijn drie verschillende typen huurwoningen:
- levensloopbestendige woningen voor senioren;
- gezinswoningen met twee lagen en een kap;
- woningen met één laag en een kap voor kleine huishoudens.
De koopwoningen worden uitgevoerd in twee lagen met een kap.

Parkeren
Buurtbewoners gaven aan dat er behoefte is aan meer ruimte en groen in de Mariastraat. Daarom worden de tuinen in de buurt kleiner en komen er aan de Mariastraat minder parkeervakken aan de weg. Achter de woningen komt een parkeerterrein waar bewoners en bezoekers hun auto kwijt kunnen.

Impressie Mariastraat

Huidige bewoners
De bewoners van de woningen die gesloopt of gerenoveerd worden, moeten verhuizen. Dat betekent nogal wat voor hen. Welbions helpt hen om een fijne nieuwe woning te vinden. Sommige bewoners verhuisden naar een andere woning in de Nijverheid, sommige bewoners kozen voor een andere plek. Enkele bewoners kiezen ervoor om terug te verhuizen naar de vernieuwde buurt: zijn verhuizen eerst naar een tijdelijke woning en daarna naar de nieuwbouwwoning.

Voorbereidingen
Achter de schermen werken we hard aan de voorbereidingen van de renovatie van de 16 woningen aan de Geerdinksweg en van de sloop en nieuwbouw van de overige woningen.

16 witte woningen aan de Geerdinksweg

Woningen hoek Geerdinksweg - Krabbenbosweg.