Richtlijn plaatsen schutting of andere erfafscheiding

  • Op de website van het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen, een vergunningscheck moet doen of dat u een melding van uw aanpassing moet doen bij de gemeente. Indien één van deze drie zaken aan de orde is, dient u bij uw aanvraag een uitdraai van het omgevingsloket in te leveren.
  • Zorg voor een nette afwerking, zodat de schutting (ook wat kleur betreft) een eenheid vormt met de omgeving.
  • De maximale hoogte is 2 meter.
  • De schutting mag geplaatst worden op de erfafscheiding tussen de onderlinge (achter)tuinen. Voorwaarde is wel dat de buren hier geen bezwaar tegen hebben. Bij voorkeur wordt dit schriftelijk en getekend vastgelegd.
  • Krijgt u geen toestemming van de buren, dan moet u de erfafscheiding binnen de rooilijn plaatsen.
  • Bij voorkeur moet de schutting losstaan van de woning en bestaande tuinmuren. Anders moet de schutting met een anker in het voegwerk van de woning worden bevestigd. Bevestigen aan de kozijnen is niet toegestaan.
  • Het hout moet zijn voorbehandeld met een verduurzamingsmiddel. De schutting moet in ieder geval goed gefundeerd zijn.
  • Het plaatsen van een schutting is niet toegestaan in zijtuinen bij hoekwoningen of vóór de voorgevelrooilijn.
  • Voor bepaalde buurten en straten zijn er specifieke eisen voor erfafscheidingen. Informeer bij onze wijkbeheerder.