Zonnepanelen: veelgestelde vragen

Let op:
Wij krijgen enorm veel aanvragen voor zonnepanelen binnen. Na een aanvraag kan het 5 maanden duren voordat u een aanbieding krijgt.

- Ik wil graag zonnepanelen op mijn dak -

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Er zijn drie dingen belangrijk voor uw dak. Er is genoeg ruimte op de dakvlakken waarop de zon schijnt. Het dak moet stevig genoeg zijn om de zonnepanelen te kunnen dragen. En uw dak is de komende 7 jaar niet aan vervanging toe.

Voor hoeveel zonnepanelen kom ik in aanmerking?

Afhankelijk van het type woning en het dakoppervlakte kunt u kiezen voor maximaal 10 zonnepanelen.

Ik heb geen geschikt dak. Kan ik ergens anders mijn zonnepanelen laten plaatsen?

Nee, dat kan niet via Welbions. Welbions plaatst alleen zonnepanelen op het dak. Kijk in uw buurt of er andere mogelijkheden zijn.

Kan ik als huurder zonnepanelen aanvragen bij Welbions?

Ja, u kunt zelf zonnepanelen aanvragen. Dat doet u via het formulier op onze website

Moet ik installatiekosten betalen?

Nee, installatiekosten betaalt Welbions.

Moet ik een vergunning aanvragen voor zonnepanelen?

U hoeft geen vergunning aan te vragen.

- Storingen en Onderhoud -

Mijn zonnepanelen werken niet. Wat moet ik doen?

Meld het bij Welbions als de zonnepanelen niet werken. Dit kan via de Klantenservice op 074 24 68 300.

Welbions is eigenaar van de zonnepanelen. Regelt Welbions het onderhoud en vervanging bij schade aan de zonnepanelen?

Onderhoud en vervanging bij normaal gebruik is voor rekening Welbions. Als de schade is ontstaan door abnormaal gebruik of werkzaamheden die niet in opdracht van Welbions hebben plaatsgevonden, dan zijn de kosten voor rekening van de huurder.

- Administratie en financiën -

Waar kan ik zien hoeveel stroom ik verbruik?

Op de jaarrekening van uw energieleverancier ziet u het verbruik. De leverancier geeft de periode aan waarbinnen u de elektriciteit heeft gebruikt. U kunt het hoog en laag tarief bij elkaar optellen, samen is dit uw totale verbruik.

Hoeveel kan ik terugverdienen?

Wat u terugverdient hangt af van drie dingen. 1) het aantal zonnepanelen, 2) de ligging van de zonnepanelen ten opzichte van de zon en 3) uw energieverbruik. Door de salderingsregeling verdient u maximaal terug.

Hoe werkt het salderen?

Uw energieleverancier maakt elk jaar een jaarafrekening. Op deze rekening ziet u hoeveel stroom u gebruikt heeft. Als u zonnepanelen heeft, ziet u ook hoeveel stroom uw zonnepanelen aan het net hebben geleverd. Salderen betekent dat u de gebruikte stroom mag verrekenen met de geleverde stroom in een bepaald periode.

Wat gebeurt er met de salderingsregeling?

Deze regeling wordt waarschijnlijk vanaf 2025 afgebouwd, maar de wetswijziging is nog niet definitief.

Wat gebeurt er als ik van energieleverancier verander?

U kunt gewoon van energieleverancier veranderen. De oude leverancier maakt een eindrekening op met de gegevens tot het einde contractdatum. De nieuwe leverancier neemt vanaf einde contractdatum de meetgegevens over.

Moet ik mezelf aanmelden bij energieleveren.nl als ik zonnepanelen heb?

Worden er op uw woning zonnepanelen geplaatst? Dan moet u zich aanmelden bij energieleveren.nl.
Gaat u verhuizen naar een woning waarop al zonnepanelen liggen? Dan hoeft u zich niet aan te melden bij energieleveren.nl

Houdt Welbions mijn energieverbruik bij?

Nee, Welbions kan niet inzien hoeveel elektriciteit u gebruikt of teruglevert aan het energienet. Alleen u en uw energieleverancier kunnen uw energieverbruik inzien.

Moet ik mijn woning zelf verzekeren voor zonnepanelen?

Nee, dat hoeft niet. Welbions heeft hier een verzekering voor.

Volgens Welbions leveren zonnepanelen mij geld op. Krijg ik een vergoeding als dat niet zo is?

Als uw zonnepaneleninstallatie niet werkt én het probleem komt niet door misbruik, dan komt er een installateur om het te herstellen. Als deze installateur, geregeld door Welbions, niet binnen de gestelde termijnen het probleem oplost, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. U moet het zelf bij Welbions melden als de zonnepanelen niet werken.

Kan ik stoppen met het gebruiken van de zonnepanelen?

U kunt stoppen wanneer de periode van de gebruiksovereenkomst afgelopen is. En als u verhuist naar een andere woning dan eindigt de gebruiksovereenkomst.

Hoe lang verplicht ik mij aan de zonnepanelen?

De servicekosten in de vorm van een maandelijkse gebruiksvergoeding hebben een einddatum. Deze einddatum vindt u terug in de gebruiksovereenkomst.
De zonnepanelen worden niet aan het eind van de looptijd van de gebruiksovereenkomst verwijderd. Zolang u in de woning woont met zonnepanelen, kunt u gebruikmaken van de opbrengsten.

- Werking van de zonnepanelen -

Werken de zonnepanelen ook als de zon niet schijnt?

Ja, er is licht nodig maar niet perse zonneschijn. In het donker werken de zonnepanelen niet.

Werken de zonnepanelen als ze vuil zijn?

Dat hangt af van hoe vuil de panelen zijn. De opbrengsten kunnen iets dalen bij ernstige vervuiling. Een regenbui zorgt ervoor dat het vuil op de zonnepanelen wegspoelt.

Werken de zonnepanelen in de winter?

Als er voldoende lichtintensiteit (helderheid van het licht) is dan leveren de zonnepanelen ook in de wintermaanden elektriciteit op.

Kunnen zonnepanelen oververhit raken?

Nee, zonnepanelen kunnen niet oververhit raken. Wel kan de installatie en bekabeling zo warm worden, dat het rendement (hoeveel energie de panelen opwekken) daalt.

Klopt het dat zonnepanelen de bliksem aantrekken?

Nee, zonnepanelen trekken bliksem niet aan.

Werken de zonnepanelen als er sneeuw op ligt?

Nee, dan werken de zonnepanelen niet. De sneeuw zorgt ervoor dat er geen zonnestraling op de panelen komt.

Werkt een zonnepaneel op stroom?

Nee, een zonnepaneel werkt niet op stroom. De omvormer heeft wél stroom nodig om de gelijkstroom van de zonnepanelen om te zetten naar wisselstroom.

Wat gebeurt er met oude zonnepanelen?

Zonnepanelen kunnen meer dan 30 jaar op het dak liggen. Bij vervanging van zonnepanelen bekijken we wat er gerecylcled kan worden.

Kan ik mijn zonnepanelen delen met mijn buren?

Het is niet mogelijk om de opbrengsten te delen met uw buren.
Sommige energieleveranciers adverteren hiermee. U en uw buren moeten dan bij dezelfde energieleverancier stroom afnemen.

- Overig -

Als ik zonnepanelen heb, kan ik dan ook elektrisch gaan koken?

Ja, dat kan. Neem contact op met energiecoach Roy Mensink. Hij laat u weten wat de mogelijkheden en kosten zijn. Bel onze Klantenservice op 074 24 68 300.

Wat is het verschil tussen zonnepanelen en PV-panelen?

Er is geen verschil. Met PV-panelen worden zonnepanelen bedoeld. PV staat voor de Engelse term photovoltaics, de Nederlandse term is fotovoltaïsch. PV is een term voor materialen die in staat zijn om licht om te zetten naar elektriciteit.

Wat is het verschil tussen zwarte en blauwe panelen?

Blauwe panelen wekken meer op bij indirecte zoninstraling en zwarte panelen wekken meer op bij directe zoninstraling. Blauwe zonnepanelen worden polykristallijn genoemd, deze zonnepanelen bestaan uit silicium kristallen die in alle richtingen liggen. Zwarte zonnepanelen worden monokristallijn genoemd. De silicium kristallen liggen in één richting.

Kan ik ook dakpan panelen krijgen?

Nee, dat kan niet. Het plaatsen van dakpannen met geïntegreerde zonnepanelen past Welbions niet standaard toe.

Zijn zonnepanelen schadelijk voor mijn gezondheid?

Zonnepanelen leveren een zeer zwak elektromagnetisch veld op. Deze waarde is wettelijk toegestaan. Negatieve effecten van zonnepanelen op de gezondheid zijn niet aangetoond.

Geven zonnepanelen straling af?

Zonnepanelen zorgen voor een zwak elektromagnetisch veld. Omvormers zorgen voor een magnetisch veld. Zonnepanelen en omvormers voldoen aan de waarden die wettelijk zijn toegestaan.

Kan ik een zonneboiler plaatsen?

Nee, op dit moment plaatsen wij alleen zonnepanelen die stroom opwekken.

In het filmpje hieronder ziet u hoe u zonnepanelen kunt aanvragen.